KALENDARZE NA STAŻE 2020

Kalendarz Misyjny na rok 2020

Zamów kalendarz misyjny stworzony ze zdjęć wykonanych podczas staży misyjnych przez tarnowskich kleryków. Dzięki funduszom zebranym z dystrybucji kalendarzy możemy udawać się na krańce świata, by głosić Ewangelię.

Koszt jednego kalendarza to 25 zł*
*Niniejsza kwota jest sugerowanym datkiem na pokrycie kosztów związanych z produkcją i wysyłką kalendarzy, a także dofinansowaniem staży misyjnych tarnowskich kleryków.


Z POWODU WYCZERPANIA NAKŁADU NIE REALIZUJEMY JUŻ ZAMÓWIEŃ

Dziękujemy za wsparcie Misji. Prosimy pamiętać o nas przez cały rok… i zapraszamy do zakupu kalendarza na 2021 rok już pod koniec tego roku.

Możesz wesprzeć nasze wyjazdy wpłacając darowiznę na konto.

PKO S.A. Tarnów
Numer konta: 94 1240 1910 1111 0000 0897 8378
z dopiskiem: Ognisko Misyjne

Przykładowe zdjęcia z kalendarza

OGNISKO MISYJNE

Ognisko Misyjne jest jedną z grup seminaryjnych, do której należą klerycy odznaczający się szczególnym zapałem misyjnym. Dzięki tej grupie alumni mają okazję przygotowywać się do tego, by w przyszłości głosić nadzieję i pokój Zmartwychwstałego „aż po krańce świata”.
Członkowie Ogniska Misyjnego spotykają się raz na dwa tygodnie w trakcie trwania roku formacyjnego. W czasie tych spotkań klerycy modlą się za misjonarzy oraz poszerzają swoją wiedzę na temat Kościoła powszechnego, a także poznają sytuację polityczną i społeczną w krajach misyjnych. Od czasu do czasu, do wspólnoty Ogniska Misyjnego jest zapraszany misjonarz, który opowiada o swojej pracy. W ramach naszej wspólnoty realizowanych jest wiele inicjatyw, a także rodzą się liczne nowe powołania do służby Bogu. Wielu spośród członków Ogniska Misyjnego albo już pracuje na misjach, albo przygotowuje się do tej posługi w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Inni zaś, będąc na parafiach, pomagają nam angażując się w animację misyjną, spotkania Legionu Misyjnego czy też modlitewnie.

STAŻE MISYJNE

Okazuje się, że bardzo wielu ludzi wierzących, a wśród nich także osoby duchowne, nie potrafią dostrzec i właściwie oszacować rozmiaru potrzeb, na zaspokojenie których czekają ludzie w krajach misyjnych. Dopiero wtedy, gdy na własne oczy mają okazję doświadczyć „powszechności” Kościoła, dociera do nich istota problemu i przychodzi zrozumienie. Właśnie dlatego, inspirowani światłem Ducha Świętego podjęliśmy trud takich wyjazdów. Na początku nie było łatwo, ale zawsze przyświecał nam jeden cel: „Starajcie się naprzód o królestwo Boże i o Jego sprawiedliwość, a wszystko inne będzie wam dodane” (Mt 6,33). To zapewnienie Chrystusa nieustannie się urzeczywistnia w naszym życiu! Byli i są ludzie, którym nasza działalność się nie podoba. Twierdzą, że to strata pieniędzy. Nie zrażamy się takimi głosami, lecz konsekwentnie realizujemy plany, które jak wierzymy, są zgodne z wolą Bożą i zamysłem Kościoła. Nasza przygoda ze stażami misyjnymi rozpoczęła się w 2008 roku i trwa do dziś.

W 2019 roku odbył się już 12 staż. Udaliśmy się do Brazylii oraz Kazachstanu.

 Kontakt

 

Strona Internetowa Ogniska:
ogniskomisyjne.wsd.tarnow.pl

FB:
facebook.com/ogniskomisyjne.wsd.tarnow

mail: 
ogniskomisyjnewsd3@gmail.com

 

Wpłaty:
Jest możliwość wpłacenia darowizny na numer konta:
PKO S.A. Tarnów 94 1240 1910 1111 0000 0897 8378
z dopiskiem: Ognisko Misyjne